اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » ثبت وفات و صدور گواهی فوت
امروز: دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱

ثبت وفات و صدور گواهی فوت

ماده ۲۲ قانون ثیت احوال کشور

وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز وفات ایرانیان در خارج از کشور

به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود

هر یک از اشخاص زیر می توانند به اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام نمایند

۱- نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارائه مدرک شناسائی .۲- مأموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است .

۳- متصدیان گورستانها .

۴- مقامات قضایی و نظامی .

۵- گروههای امدادی .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت وفات

۱- شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی( در صورت صدور کارت ) .

۲- گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال مورد مراجعه .

صدور خلاصه رونوشت وفات( گواهی فوت):

۱- گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نماید تسلیم خواهد شد.
۲- برابر گواهی فوت وجهی طبق تعرفه جاری اخذ می شود.

۳- فیش بانکی برابر تعرفه به شماره حساب ۲۱۷۱۱۱۰۴۰۷۰۰۵ بانک ملی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی

نحوه مراجعه و ثبت وفات و صدورگواهی فوت:

– جهت ثبت وفات و اخذ گواهی فوت کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد .- در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی ارائه مدارکی که هویت وی را مشخص نماید الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد .

توصیه های ضروری:

۱- اصلح است که واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر ( ۱۰ روز ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد .

۲- صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ ثبت وفات می باشد .

۳- صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

۴- بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

۵- پس از وفات ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهد شد

تعاریف و مفاهیم :

۱- سند وفات
سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد

۲- گواهی فوت
گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم میگردد

مدت زمان انجام کار:

همانروز کاری

برچسب ها:
۱۳۹۹/۰۵/۰۶