اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » خدمات شناسنامه ای
امروز: جمعه, ۱۱ فروردین , ۱۴۰۲

خدمات شناسنامه ای

شناسنامه خدمت ثبت تغییر نشانی

سامانه اعلام تغییر نشانی نوع خدمت : G2C نحوه ارائه خدمت: به صورت الکترونیکی متوسط مدت زمان ارائه خدمت : ۵ دقیقه مطابق قانون چنانچه نشانی محل سکونت هر یک از هموطنان تغییر نماید می […]


مرداد ۶ام, ۱۳۹۹


صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

شناسنامه خدمت نوع خدمت : G2C متوسط مدت زمان ارائه خدمت : پس از اخذ کلاسمان انگشت نگاری ، تنظیم سندو صدور شناسنامه در همان روز صورت می پذیرد ساعات ارائه خدمت : وقت اداری […]


مرداد ۶ام, ۱۳۹۹


تنظیم سند و صدور شناسنامه برای بانوان خارجی با همسر ایرانی

شناسنامه خدمت تنظیم سند و صدور شناسنامه برای بانوان خارجی با همسر ایرانی شرح خدمت بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج کرده اند میتوانند با در دست داشتن مدارک لازم جهت تنظیم سند هویتی […]


مرداد ۶ام, ۱۳۹۹


فقدان شناسنامه

اطلاع از وضعیت شناسنامه مفقود شده هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال سراسر کشور نسبت به تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی (فرم شماره ۲) به لحاظ فقدان یا […]


مرداد ۶ام, ۱۳۹۹


صدور گواهی تجرد

گواهی تجرد تاییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص صرفاً برای صاحب سند و براساس درخواست وی صادر می شود . اشخاصی که می توانند جهت اخذ گواهی تجرد مراجعه […]


مرداد ۶ام, ۱۳۹۹


ثبت ولادت ایرانیان خارج از کشور

برابر بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی : اطفالی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند ایرانی محسوب میشوند. برابر ماده ۱۲ قانون ثبت احوال : ولادت […]


مرداد ۶ام, ۱۳۹۹


ثبت وفات و صدور گواهی فوت

ماده ۲۲ قانون ثیت احوال کشور وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران […]


مرداد ۶ام, ۱۳۹۹


ثبت وفات ایرانیان خارج از کشور

برابر ماده ۲۲ قانون ثبت احوال: وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود. هر یک از اشخاص […]


مرداد ۶ام, ۱۳۹۹


ثبت مشخصات منسوبین در شناسنامه

ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه های والدین در صورتی که مشخصات والدین در شناسنامه های فرزندان کامل درج شده باشد لیکن بنا به دلائلی از جمله تعویض شناسنامه هر یک از والدین اسامی فرزندان یایکی […]


مرداد ۶ام, ۱۳۹۹


ثبت ازدواج بموجب اقرارنامه

برابر ماده ۳۲ قانون ثبت احوال ازدواجهائیکه در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد . ارائه اقرار نامه رسمی مبنی […]


مرداد ۶ام, ۱۳۹۹