اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » شناسنامه خدمات ادارات
امروز: جمعه, ۱۱ فروردین , ۱۴۰۲

شناسنامه خدمات ادارات

صدور سناسنامه
۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۰– صدور شناسنامه مجدد(تعویض و المثنی                  

۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۱– صدور شناسنامه برای بانوان خارجی با همسر ایرانی                  

۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۲ –صدور شناسنامه فرزندان اتباع خارجی بالای ۱۸ سال( مشمولین ماده ۹۷۹ )                  

۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۳– صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی( مشمولین ماده واحده )                  

۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۴– صدور شناسنامه ایرانیان                  

تغییر مشخصات هویتی

۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۰– اصلاح سن                  

۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۱– تغییر نام خانوادگی                  

۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۲– تغییر نام                  

۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۳– ثبت تغییر نشانی                  

۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۴– رسیدگی به درخواست از هیئت حل اختلاف                  

ثبت ازدواج

۱۰۰۳۱۰۸۸۱۰۰ —ثبت ازدواج به موجب اقرار نامه                  

۱۰۰۳۱۰۸۸۱۰۱ — صدور گواهی تجرد                  

۱۰۰۳۱۰۸۸۱۰۲– صدوررونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور                  

ثیت وفات

۱۰۰۳۱۰۸۹۱۰۱ — ثبت فوت اتباع ایرانی و صدور گواهی فوت                  

۱۰۰۳۱۰۸۹۱۰۰ — ثبت فوت و صدور گواهی فوت ایرانیان خارج از کشور                  

۱۰۰۳۱۰۸۹۱۰۲ — ثبت فوت اتباع خارجی در ایران و صدور گواهی فوت                  

کارت هوشمند ملی

۱۰۰۳۱۰۹۳۰۰۰ —صدور کارت هوشمند ملی                  

۱۰۰۳۱۰۹۴۰۰۰— استعلام الکترونیکی هویت                  

برچسب ها:
۱۳۹۸/۰۴/۱۷