اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » شناسنامه خدمات واگذار شده به دفاترپیش خوان
امروز: سه شنبه, ۱۸ بهمن , ۱۴۰۱

شناسنامه خدمات واگذار شده به دفاترپیش خوان

تعویض شناسنامه

۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۰ — صدور شناسنامه(تعویض و المثنی)

تغییر مشخصات هویتی

۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۲ — تغییر نام
۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۱ — تغییر نام خانوادگی
۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۰ — درخواست اصلاح سن

کارت هوشمند ملی

۱۰۰۳۱۰۹۳۰۰۰ —صدور کارت هوشمند ملی

برچسب ها:
۱۳۹۸/۰۴/۱۸