اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
امروز: دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

فراخوان مقاله؛ طرح پژوهشی در حوزه ثبت احوال
 
محورهای پژوهشی سال ۱۳۹۶ استان ها

  • کارت هوشمند ملی( چالش ها، کاربرد، تاثیرات و عوامل موثر، نیازمندی ها …)
  • بهره وری ( شاخص ها، روش ها و ..)
  • بازبینی و مهندسی مجدد فرایندهای ثبت احوال
  • چالش های امضا دیجیتال و غصب هویت
  • چالش های طراحی و ایجاد نظام تولید آمار جمعیتی و اجتماعی منطقه ای
  • امنیت شبکه

سال ۱۳۹۵
تقویم آموزشی ۱۳۹۵

عناوین محورهای اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۵ -استانی

عناوین اولویت های پژوهشی ملی سال ۱۳۹۵

راهنمای تهیه مقالات علمی

راهنمای تهیه پوستر

۱۳۹۶/۱۰/۰۹