اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » مناقصه و مزایده
امروز: پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

مناقصه و مزایده

در سال ۱۳۹۷ مناقصه و مزایده ای در اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی برگزار نگردید در صورت وجود هر مزایده یا مناقصه جدید در این صفحه قرار خواهد گرفت
———————————————————————————————————————————————————————————-
در سال ۱۳۹۶ مناقصه و مزایده ای در اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی برگزار نگردید در صورت وجود هر مزایده یا مناقصه جدید در این صفحه قرار خواهد گرفت
———————————————————————————————————————————————————————————-
در سال ۱۳۹۵ مناقصه و مزایده ای در اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی برگزار نگردید در صورت وجود هر مزایده یا مناقصه جدید در این صفحه قرار خواهد گرفت

برچسب ها: ,
۱۳۹۸/۰۴/۱۳