اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » منشور اخلاقی سازمان ثبت احوال کشور
امروز: جمعه, ۱۱ فروردین , ۱۴۰۲

منشور اخلاقی سازمان ثبت احوال کشور

  • داشتن اخلاق حسنه و روی گشاده در برخورد با مراجعین و صبر و شکیبایی در تامین خواسته های منطقی آنان درچارچوب قوانین و مقررات جاری
  • توجه به وضعیت روحی مراجعین (به وی‍ژه مراجعین ثبت فوت) و درنظر گرفتن تالمات روحی آنان
  • داشتن انضباط و وجدان کاری و پرهیز از سهل انگاری در انجام امور مردم
  • حفظ آراستگی ، نظافت شخصی و رعایت شئونات اسلامی
  • حفظ تواضع و فروتنی ضمن تلاش درجهت افزایش دانش و آگاهی خود به منظور راهنمایی صحیح مراجعان و رفع مشکلات آنان درچارچوب ضوابط جاری
  • وقت شناسی و حضور به موقع درمحل کار
  • حذف تشریفات زائد یا اقدامات غیر ضروری به منظور تسریع در ارائه خدمات به مردم
  • صرفه جویی خردمندانه و استفاده اصولی از بیت المال
  • دقت در تنظیم اسناد سجلی و خود داری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاص که حق دریافت آن ها را ندارند.
  • امانت داری و عدم افشاء اطلاعات سجلی افراد با توجه به مفاد ماده ۳۴ قانون ثبت احوال
برچسب ها:
۱۳۹۶/۰۳/۰۱