اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » نحوه صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
امروز: شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۰

نحوه صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

مشمولین ماده واحده مصوب ۲/۷/۱۳۸۵ مجلس محترم شورای اسلامی ، مبنی بر تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ، ابتدا با مراجعه به اداره کل امور اتباع خارجی استان محل سکونت ( مستقر در اسنانداری هر استان ) و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام به تشکیل پرونده می نمایند . پرونده پس از بررسی های اولیه درصورت تایید و کافی بودن مدارک ، عینا به اداره تابعیت و امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه ارسال می گردد . سپس اداره مذکور ، پس از صدور سند تابعیت ، رونوشتی از سند مذکور را طی نامه ای که مشخصات مشمول ماده واحده و شماره ملی مادر ایرانی در آن درج شده است را به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ارسال و این اداره کل نیز پس از بررسی های اولیه طی نامه ای عین رونوشت سند تابعیت مشمول ماده واحده و سایر مدارک و دوقطعه عکس را به اداره کل محل سکونت متقاضیان ارسال تا وفق مقررات و برابر مشخصات اعلامی اداره تابعیت و امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه ، سند هویتی تنظیم و شناسنامه را صادر و تسلیم نمایند  .

به استناد ماده ۹ آیین نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، که در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ گردیده است، مشمولین ماده قانونی مذکور موظفند اطلاعات کامل و مستندات خود را به استانداری محل تولد یا محل اقامت مادر ایرانی ارائه دهند تا مراتب بررسی و اعلام نظر گردد. متقاضیان ایرانی مشمول قانون مذکور که ساکن در خارج از کشور می باشند به استناد ماده ۱۵ آیین نامه، جهت ارائه درخواست اعلام تابعیت و تشکیل پرونده به نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل سکونت مادر ایرانی مراجعه و تشکیل پرونده نمایند

 

روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی

۱۳۹۹/۰۵/۰۸