اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
امروز: جمعه, ۱۱ فروردین , ۱۴۰۲

صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

شناسنامه خدمت
نوع خدمت : G2C
متوسط مدت زمان ارائه خدمت : پس از اخذ کلاسمان انگشت نگاری ، تنظیم سندو صدور شناسنامه در همان روز صورت می پذیرد
ساعات ارائه خدمت : وقت اداری
تعداد بار مراجعه حضوری : ۴ بار

صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

– مشمولین ماده واحده مصوب ۲/۷/۱۳۸۵ مجلس محترم شورای اسلامی، مبنی بر تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ابتدا با مراجعه به اداره کل امور اتباع خارجی استان محل سکونت و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام به تشکیل پرونده می نمایند. پرونده پس از بررسی های اولیه درصورت تایید و کافی بودن مدارک، عینا به اداره تابعیت و امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه ارسال می گردد. سپس اداره مذکور، پس از صدور سند تابعیت، رونوشتی از سند مذکور را طی نامه ای که مشخصات مشمول ماده واحده و شماره ملی مادر ایرانی در آن درج شده است را به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ارسال و این اداره کل نیز پس از بررسی های اولیه طی نامه ای عین رونوشت سند تابعیت مشمول ماده واحده و سایر مدارک و دوقطعه عکس را به اداره کل محل سکونت متقاضیان ارسال تا وفق مقررات و برابر مشخصات اعلامی اداره تابعیت و امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه، سند هویتی تنظیم و شناسنامه صادر و تسلیم نمایند.

برچسب ها:
۱۳۹۹/۰۵/۰۶