اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان هریس
امروز: پنج شنبه, ۱۳ آذر , ۱۳۹۹

اخبار

جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان هریس
شورای هماهنگی هریس

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان ، جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان هریس به ریاست فرماندار و رئیس محترم شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل گردید؛ در ابتدای جلسه آقای تقویمی فرماندارهریس، ضمن قدردانی از خدمات ثبت احوال، مطالبی درخصوص اهمیت ثبت احوال و وظایف محوله آن بیان نموده و سپس آقای محمد اکبری آرباطان ، رئیس ثبت احوال هریس و دبیر شورا، گزارشی تحلیلی از وضعیت ثبت وقایع حیاتی شهرستان در ۵ ماهه اول سالجاری درمقایسه با مدت مشابه سال قبل، خدمت حضار در جلسه ارائه نموده و سپس آقای جودی، مدیرکل ثبت احوال استان، ابتدا به تاریخچه ثبت احوال و اهمیت تهیه و تولید آمار دقیق توسط ثبت احوال و نقش ارزنده آن در تصمیم گیریهای خردوکلان جامعه و رفع برخی معضلات اساسی جامعه، منجمله بررسی راهکارهای کاهش معضل طلاق، اشاره نموده و ضمن قدردانی از همکاری و تعامل سازنده سایر دستگاههای برون سازمانی با ثبت احوال، مخصوصا شبکه بهداشت و درمان، تداوم همکاری ایشان را با ثبت احوال در ایفای وظایف خطیرشان، بویژه جمع آوری و ثبت بموقع وقایع حیاتی ضروری و حیاتی دانسته و با اشاره ای دیگر به جمعیت فعال ۷۰ درصدی جامعه، عدم برنامه ریزی دقیق را در جهت استفاده بهینه از ایشان، تهدیدی بجای فرصت دانسته و نرخ رشد پایین ۲/۱ درصدی جمعیت را معلول سیاستهای نادرست جمعیتی و شرایط نامطلوب زندگی در اجتماع و بهبود وضعیت معیشت در جامعه را عامل اصلی افزایش جمعیت، بعنوان دغدغه اصلی مقام معظم رهبری و سایر مسئولان نظام اسلامی دانسته و در کل، تهیه و ارائه آمارهای صحیح و دقیق در جامعه توسط ثبت احوال را نشانگر اهمیت روزافزون این نهاد حاکمیتی ارزشمند اعلام نموده و با اشاره به آمادگی ثبت احوال برای همکاری با سایر نهادها در ارائه خدمات گوناگون ثبت احوالی، منجمله شماره ملی و غیره، به ارزش و اهمیت کارت هوشمند ملی نیز پرداخته و ضمن بیان اتمام قطعی اعتبار کارت ملی های قبلی موجود در دست مردم تا پایان سالجاری و عدم تمدید مجدد اعتبارآنها، از همه واجدین شرایط برای ثبت نام و اخذ کارت هوشمند ملی دعوت بعمل آورده و از نقش بسیار مهم کارت هوشمند ملی درآینده، بعنوان کلید ارائه خدمات گوناگون توسط سایر ادارات و نهادها سخن گفته و در پایان سخنان خویش بار دیگر به اهمیت وافر ثبت احوال در جامعه امروزی تاکید نموده و سپس آقای علی اصغر آقایارزاده رئیس ثبت احوال بخش خواجه نیز گزارشی تحلیلی از وضعیت ثبت وقایع حیاتی بخش در ۵ ماهه اول سالجاری درمقایسه با مدت مشابه سال قبل خدمت حضار در جلسه ارائه نمودند ، در پایان جلسه نیز، فرماندار و رئیس شورا ضمن بیان ارزش و اهمیت ثبت وقایع حیاتی، بر لزوم کمک، همکاری و هماهنگی دستگاههای عضو شورا با ثبت احوال در زمینه های ثبت وقایع حیاتی شهرستان تاکید نموده و با جمعبندی موضوعات مطروحه، تصمیماتی اتخاذ گردید.

تصاویر مرتبط