اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹

اخبار

برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
جلسه کارگروه توسعه مدیریت

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی در روز یکشنبه تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۸ با حضور گهربار جناب آقای دکتر فتح زاده معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سرکار خانم قاسمی رئیس محترم گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد تشکیل و اهم مسائل مربوط به کارگروه و ارزیابی شاخص های عمومی سال ۱۳۹۷ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تصاویر مرتبط