اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » توضیحات مدیرکل ثبت احوال استان در مورد خبر دفاع از کودک همسری
امروز: چهارشنبه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۹

اخبار

توضیحات مدیرکل ثبت احوال استان در مورد خبر دفاع از کودک همسری
شورای هماهنگی شهرستان هوراند

پیرو نشست خبری یکی از خبرگزاری با مدیر کل ثبت احوال استان صراحتا منظور مدیر کل ثبت احوال استان فراهم نمودن امکانات برای جوانان وچاره جویی بر مشکلات اشتغال و ازدواج آنان بوده که به علت برداشت ناصحیح و اشتباهی از بیانات ایشان مطلب به صورت دفاع از کودک همسری مطرح شده که انحراف از اصل موضوع بوده و موجب تشویش اذهان عمومی گردیده است.

تصاویر مرتبط

برچسب ها:
۱۳۹۹/۰۷/۲۰