اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » کسب افتخار تازه برای سازمان ثبت احوال در جشنواره شهیدرجایی و احراز رتبه برتر
امروز: دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰

اخبار

کسب افتخار تازه برای سازمان ثبت احوال در جشنواره شهیدرجایی و احراز رتبه برتر
نامه شهید رجایی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، سازمان ثبت احوال کشور توانست در جشنواره شهیدرجایی سال ۱۴۰۰ رتبه برتر در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی را ازآن خود کند. بدین منظور رییس جمهور با اهداء لوح تقدیری از خدمات سازمان ثبت احوال تشکر کرد.

تصاویر مرتبط

برچسب ها: