اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » تشکیل جلسه کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی عملکرد اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۱

اخبار

تشکیل جلسه کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی عملکرد اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی

روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ جلسه کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی عملکرد اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی در محل اطاق جلسه این اداره کل با ریاست آقای حیرت انگیز مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی و با حضور آقای دکتر فتح زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و همراهی آقای دکتر پرکان کارشناس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی ، با مشارکت معاونین اداره کل ثبت احوال استان ، مدیر ثبت احوال تبریز ، رئیس ثبت احوال منطقه سه تبریز و مسئولین کمیته های زیر مجموعه کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی تشکیل گردید .
در این جلسه پس از قرائت قرآن مجید آقای حیرت انگیز مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی ضمن خوش آمدگوئی به آقای دکتر فتح زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و آقای دکتر پرکان کارشناس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی از حضور ایشان در جلسه کارگروه توسعه مدیریت عملکرد و برنامه ریزی اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی تشکر و قدردانی کردند . در ادامه گزارشی از نتایج عملکرد در خصوص مصوبات جلسه دوم کارگروه توسعه مدیریت عملکرد اداره کل ثبت احوال استان به سمع و نظر حاضرین جلسه رسید و در مورد نحوه ارزیابی و مسائل و مشکلات پیش روی این اداره کل مطالبی گفته شد .
در ادامه آقای حیرت انگیز مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی نسبت به ارزیابی و عملکرد همکاران اداره کل ثبت احوال استان در سال ۱۳۹۹ مواردی را مطرح نمودند و نسبت به پیگیری و احقاق حق اداره کل و مطالبه گری در این زمینه تاکید کردند .
آقای دکتر فتح زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی در خصوص بهبود مدیریت عملکرد مواردی را توضیح دادند و افزودند که ارزیابی عملکرد باید منجر به بهبود کارآئی ، اثربخشی و بهره وری در سازمان شده و با برنامه ریزی و دقت در عملکرد و خلاقیت و نوآوری موجبات پیشرفت و تعالی سازمان گردد .
در پایان آقای دکتر پرکان کارشناس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی در رابطه با اخذ نتایج ارزیابی و ارزش گذاری عملکردها ، در صورتی که تمام عملکردها در زمان و مکان مناسب انجام گرفته باشد مطالب مبسوطی ارائه نمودند

روابط عمومی ثبت احوال آذربایجان شرقی

تصاویر مرتبط

برچسب ها: