اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| »  بازدید مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی ازاداره ثبت احوال تبریز و ثبت احوال منطقه چهار
امروز: یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱

اخبار

 بازدید مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی ازاداره ثبت احوال تبریز و ثبت احوال منطقه چهار

روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲ آقای حیرت انگیز مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی به همراه معاون توسعه مدیریت و همچنین رئیس اداره منابع انسانی اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی از اداره ثبت احوال تبریز و منطقه  ۴  تبریز بازدید بعمل آوردند . در این دیدار صمیمی آقای حیرت انگیز از تلاشها و مشارکت مستمر همکاران قدر دانی کرده و با تک تک همکاران خدوم گفتگو کردند . در این میان آقای حیرت انگیز پای صحبتهای مراجعین اداره ثبت احوال منطقه ۴ تبریز نشسته و در راستای تسهیل امور راهنمایی نمودند .

روابط عمومی ثبت احوال آذربایجان شرقی

تصاویر مرتبط

برچسب ها:
۱۴۰۰/۱۲/۰۳