اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » هفته ملی جمعیت
امروز: دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱

اخبار

هفته ملی جمعیت
هفته جمعیت 1401

روز شمار هفته ملی جمعیت در سال ۱۴۰۱ با شعار« ایران جوان بمان » از ۲۴ اردیبشت تا ۳۰ اردیبهشت به شرح جدول ذیل اجرا می گردد.

تصاویر مرتبط

برچسب ها:
۱۴۰۱/۰۲/۲۷