اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » سه شنبه های مردمی مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱

اخبار

سه شنبه های مردمی مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی

روز سه شنبه ۲۸/۰۴/۱۴۰۱ آقای حیرت انگیز مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی در محل کار خودشان پذیرای متقاضیانی بودند که جهت رفع مشکل خود به دفتر ایشان مراجعه کرده بودند .

روابط عمومی ثبت احوال استان آذربایجان شرقی

تصاویر مرتبط

برچسب ها: