اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » پوشش بیمه درمان گروهی (بیمه تکمیلی ) بازنشستگان محترم
امروز: یکشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۴۰۲

اخبار

پوشش بیمه درمان گروهی (بیمه تکمیلی ) بازنشستگان محترم

باسمه تعالی

به استحضار همکاران محترم بازنشسته می رساند جهت پوشش بیمه درمان گروهی (بیمه تکمیلی ) بازنشستگان محترم و افراد تحت تکفل آنان سازمان ثبت احوال کشور قراردادی را به تاریخ شروع ۱/۵/۱۴۰۱ و خاتمه  ۱/۵/۱۴۰۲ با شرکت بیمه سینا منعقد نموده است تعهدات پوشش بیمه مزبور به شرح جدول پیوست بوده و حق بیمه هر نفر ماهانه ۳۰۰۵۱۰۰ ریال (سیصد هزار و پانصد و ده تومان ) می باشد. همکارانی که تمایل به عضویت در بیمه یاد شده را دارند لطفاً تا ۱۴/۶/۱۴۰۱ به اداره کل ثبت احوال استان ( اداره منابع انسانی و پشتیبانی ) مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند .

 

                  با تشکر- اداره منابع انسانی و پشتیبانی

تصاویر مرتبط

برچسب ها:
۱۴۰۱/۰۶/۰۶