اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » کارتهای هوشمند ملی اعتبار دارند
امروز: دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱

اخبار

کارتهای هوشمند ملی اعتبار دارند

بر اساس بخشنامه ‌ای که از سوی دکتر هاشم کارگر ، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام گردید ، آن دسته از کارت های هوشمند ملی که اعتبار آنها تا آخر سال ۱۴۰۳ و قبل از آن می‌باشد تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شد .
دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در خصوص اعتبار کارت هوشمند ملی، اظهارکرد :
با توجه به اینکه صدورکارت های هوشمند ملی به صورت فراگیر از سال ۱۳۹۳ آغاز و تاریخ اعتبار آن ۷ سال در نظر گرفته شده بود ، اکنون تاریخ انقضا و پایان اعتبار برخی از آنها فرا رسیده است
وی ادامه داد : بنا به بررسی های صورت گرفته و در نظر گرفتن جمیع جهات تصمیم به تمدید اعتبار کارت‌های مذکور گرفته شد . بنابراین اعتبار کارت های هوشمند ملی که تاریخ اعتبار آنها تا پایان ۱۴۰۳ و قبل از آن بوده است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید می شود .
معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه کلیه هموطنان می توانند تا سال۱۴۰۵ از این کارت‌ها استفاده کنند ، گفت :
براساس بررسی های انجام شده ضروری دیدیم تا به طور کلی نسبت به کارت‌های هوشمند ملی از هر لحاظ مطالعات جدیدی صورت گیرد که این امر یکی از مهم ترین دلایل تمدید کارت‌های مذکور بوده است .
روابط عمومی ثبت احوال آذربایجان شرقی

تصاویر مرتبط

برچسب ها: