اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » رجب  آمد – حلول ماه بخشش ، ماه دلدادگی ، ماه رجب   مبارک باد
امروز: سه شنبه, ۱۸ بهمن , ۱۴۰۱

اخبار

رجب  آمد – حلول ماه بخشش ، ماه دلدادگی ، ماه رجب   مبارک باد

 

مبارک باشد آمدن ماهی که  :  اولین روزش باقری ، سومینش نقوی  ،  دهمینش تقوی  ،  سیزدهمینش علوی ، نیمه اش زینبی  و بیست و هفتمش محمدی ( ص )  است .

دوستان مژده که آماده بساط طرب است                                        طرب ماست که خالی ز ملال و تعب است

هر کجا خلقت پاک است بشر یا که ملک                                            همه در وجد و سرورند که ماه رجب است

 

روابط عمومی ثبت احوال آذربایجان شرقی

تصاویر مرتبط

برچسب ها:
۱۴۰۱/۱۱/۰۳