اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » آموزش
امروز: جمعه, ۱۱ فروردین , ۱۴۰۲

نمایش بر اساس برچسب

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

فراخوان مقاله؛ طرح پژوهشی در حوزه ثبت احوال   محورهای پژوهشی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۴۰۱ سنجش رضایت مندی کارکنان سازمان و کرامت انسانی بازبینی و باز طراحی کارت هوشمند ملی مطالعه تدوین نقشه […]دی ۱۸ام, ۱۴۰۱