رحیم راد

سلام

با توجه به کاشتن مو قیافه ام تغییر کرده چطور باید عکس جدید در شناسنامه و کارت ملی ثبت کنم؟

مدیر تارنما پاسخ داده شده