اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: جمعه, ۷ بهمن , ۱۴۰۱

اخبار

رجب  آمد – حلول ماه بخشش ، ماه دلدادگی ، ماه رجب   مبارک باد

  مبارک باشد آمدن ماهی که  :  اولین روزش باقری ، سومینش نقوی  ،  دهمینش تقوی  ،  سیزدهمینش علوی ، نیمه اش زینبی  و بیست و هفتمش محمدی ( ص )  است . دوستان مژده […]