اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: یکشنبه, ۲۲ تیر , ۱۳۹۹

اخبار

هفته عفاف و حجاب

نام گذاری هفته حجاب و عفاف بهانه ایست تا این روز تاریخی در افکار عمومی مردم دنیا همیشه زنده بماند . روز ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۱۴ که مردم در مسجد گوهرشاد برای اعتراض به […]