اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: پنج شنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۱

اخبار

گرامی داشت هفته بسیج در ثبت احوال آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال آذربایجان شرقی بزرگداشت هفته بسیج در ثبت احوال آذربایجان شرقی با برگزاری مراسم های مختلف فرهنگی ورزشی و اجتماعی انجام شد . ۱ – برگزاری مراسم پر فیض زیارت […]