اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: پنج شنبه, ۱۳ آذر , ۱۳۹۹

اخبار

بسیج لشگر مخلص خداست

هفته بسیج ، بزرگ داشت جانفشانی هایی است که برای سربلندی این سرزمین صورت گرفته است . گمان غلطی است اگر بسیج را حاصل جنگ تحمیلی یا انقلاب اسلامی بدانیم . بسیج ، فهم درست […]