اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹

اخبار

تولید بدنه کارت هوشمند ملی در داخل کشور

برابر اعلام آقای سیف اله ابوترابی ، سخنگو و معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور ، تولید بدنه کارت هوشمند ملی بومی سازی شده و در داخل کشور تولید میشود . برابر اعلام آقای […]